Efterlønsberegner


Resultatet fra efterlønsberegneren kan du ikke bruge til at kræve at få udbetalt et bestemt beløb i efterløn. Beskæftigelsesministeriet påtager sig ikke noget ansvar for fejl og for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer, der bliver vist med beregneren.

Beregningerne er baseret på, at du har ret til efterløn, og, at du er fuldtidsforsikret i efterlønsordningen, dvs. at du som a-kassemedlem bl.a. står til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid. Når du ikke selv indtaster din efterlønssats, går beregneren ud fra, at du har ret til højeste dagpengesats.

Du kan kontakte din a-kasse, hvis du ønsker hjælp til planlægning af din efterløn.