Efterlønsberegner


Det er en fordel for dig at have visse oplysninger parat, før du går i gang med at bruge efterlønsberegneren. Beregneren vil stille dig nogle spørgsmål, der er forskellige, alt efter om du er gået på efterløn eller ej.

Hvis du er gået på efterløn

Din efterløns størrelse

Beregneren spørger, hvor meget du får i efterløn, hvis du er gået på efterløn. Du skal oplyse beløbet per time. Beløbet fremgår af de papirer, du har fået fra a-kassen, hvis du er gået på efterløn.

Din arbejdstid

Beregneren spørger, hvor meget du forventer at arbejde, samtidig med at du får efterløn. Du kan indsætte et ugentligt timetal mellem 0 og 168 timer.

Din arbejdsløn

Beregneren spørger, hvor meget du forventer at tjene på arbejde, som du udfører, samtidig med at du får efterløn. Du kan indsætte en arbejdsløn per time fra 0 kr. og opefter.

Hvis du ikke er gået på efterløn

Dine pensioner

Beregneren spørger, hvilke pensionsordninger du har, hvis du endnu ikke er gået på efterløn. Pensionerne kan have betydning for størrelsen af efterlønnen.

Pensionerne kan være oprettet som led i et ansættelsesforhold, eller du kan selv have oprettet dem gennem dit pensionsselskab, din bank, dit forsikringsselskab el.lign. Efterlønsberegneren skal derimod ikke bruge oplysninger om andre pensioner, fx din folkepension, ATP Livslang Pension, førtidspension, den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP) m.m.

Dine årlige oversigter

Dine pensionsordninger kan du se i de årlige oversigter, du får fra dit pensionsselskab, dit pengeinstitut el.lign. Beløbene kan være angivet som ’saldo’ eller som et engangsbeløb under ’depotværdi’ eller ’hensættelser’.

www.pensionsinfo.dk

Dine pensioner kan du i de fleste tilfælde se på www.pensionsinfo.dk. Her kan du logge ind med NemID. Vær opmærksom på, at der kan være pensionsordninger, der ikke er med.

Det tager et par minutter at få vist pensionerne på pensionsinfo.dk.

Har du en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangsydelse, skal du bruttoficere dens depotværdi, inden du taster den i efterlønsberegneren. Du kan bruttoficere depotværdien ved at dividere med 0,627.

Er du tjenestemand, kan din arbejdsgiver eller dit fagforbund oplyse dig om, hvad du kan få udbetalt i tjenestemandspension. Er du ansat i staten, kan du desuden finde oplysninger om din tjenestemandspension på www.tjenestemandspension.dk - du kan logge ind med en særlig pinkode.

Din arbejdstid

Beregneren spørger, hvor meget du forventer at arbejde, samtidig med at du får efterløn. Du kan indsætte et ugentligt timetal mellem 0 og 168 timer.

Din arbejdsløn

Beregneren spørger, hvor meget du forventer at tjene på arbejde, som du udfører, samtidig med at du får efterløn. Du kan indsætte en arbejdsløn per time fra 0 kr. og opefter.